Đất Phúc Group “Nâng cao sức khỏe – Kết tình đoàn kết”

Đất Phúc Group tham gia phong trào thể dục thể thao nhằm ” Nâng cao sức khỏe – kết tình đoàn kết”

Văn hóa doanh nghiệp được đánh giá là một yếu tố quan trọng và là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty.

Cùng với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  kinh doanh hàng năm, Công ty bất động sản Đất Phúc Group luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty. Trong đó việc tổ chức các hoạt động Văn hóa thể dục – thể thao là một phần quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Đất phúc Group
                                                                                         Đất phúc Group tham gia thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, kết tình đoàn kết

Các hoạt động thể dục – thể thao được Công ty Đất Phúc Group tổ chức hàng tuần đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các nhân viên trong toàn Công ty, sự đoàn kết, gắn bó của CBCNV  là nguồn nội lực to lớn để thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp

Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐẤT PHÚC phong trào văn hóa thể dục – thể thao tại Công ty ngày càng được phát triển, thu hút đông đảo CBCNV tham gia, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho người lao động. Đồng thời đã tạo thêm sân chơi mới, giải trí lành mạnh, rèn luyện thể lực tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Công ty, giúp CBCNV tái tạo sức lao động để góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tạo mối quan hệ thân thiết, đoàn kết giữa các CBCNV và các đơn vị trong toàn Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu  kinh doanh.

Tóm lại, việc thực hiện các hoạt động thể dục – thể thao hằng năm tại Công ty Đất Phúc Group đã góp phần trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty, tiếp tục khẳng định bản sắc và nét đẹp về văn hóa cũng như tinh thần của CBCNV Công ty, hy vọng rằng phong trào Thể dục-thể thao của Công ty ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và là cơ sở trong việc phát triển Công ty.

Đánh giá