Bình Phước: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Bộ

[Nguồn: daibieunhandan.vn] Trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước tiếp tục ổn định, phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,36%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (4,24%), cao nhất Đông Nam Bộ.

Bình Phước: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Bộ
Trong 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Phước ước đạt 7,36%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2023 của tỉnh Bình Phước, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 7,8 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách ước thực hiện gần 10 nghìn tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp ổn định, dần phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 4,61% so với cùng kỳ, đạt 71% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 34,94% so cùng kỳ, đạt 90,42% so với kế hoạch năm.

Ở lĩnh vực đầu tư công, 9 tháng tỉnh đã giải ngân gần 2,4 nghìn tỷ đồng, đạt 32,1% so với chỉ tiêu trung ương giao và đạt 47,1% so với kế hoạch. Toàn tỉnh đã thu hút được 31 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký hơn 743 triệu USD và 13 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 4,3 nghìn tỷ đồng; có 789 doanh nghiệp và 22 hợp tác xã đăng ký thành lập mới.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả; tai nạn giao thông giảm số vụ, hạn chế tối đa số người bị thương.

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến khó khăn trong công tác thu ngân sách; nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng trao đổi làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc về nguồn thu trong những tháng cuối năm; đánh giá những tác động sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, 3 tháng còn lại của năm 2023, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ gồm: Chuẩn bị nội dung cho hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, kỳ họp HĐND chuyên đề và kỳ họp cuối năm; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch 306 của UBND tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhà nước trên địa bàn.

Đánh giá