Bình Phước: Điều chỉnh quy hoạch, phân loại đô thị

(Xây dựng) – Ngày 13/11, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Văn bản số 4116/UBND-NC về việc điều chỉnh quy hoạch, thực hiện phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ TU ngày 03/11/2023 tại hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, tỉnh Bình Phước đã ban hành, thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bản tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Bình Phước: Điều chỉnh quy hoạch, phân loại đô thị

Theo đó, phương án sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2025 được thực hiện điều chỉnh 1 phần huyện Hớn Quản, gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã (An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Binh, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai) nhập vào thị xã Bình Long. Như vậy, thị xã Bình Long sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: An Lộc, Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phù Đức, Thanh Phủ, Thanh Lương, An Phủ, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai.

Bình Phước: Điều chỉnh quy hoạch, phân loại đô thịCũng theo tinh thần nghị quyết, tỉnh Bình Phước sẽ điều chỉnh phần còn lại của huyện Hớn Quản gồm 3 đơn vị hành chính cấp xã (Tân Hiệp, Đồng Nơ, Tân Quan) nhập vào thị xã Chơn Thành. Theo đó thị xã Chơn Thành sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Hưng Long, Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, Minh Thành, Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Tân Hiệp, Đồng Nơ, Quang Minh (sáp nhập xã Tân Quan, huyện Hớn Quản và xã Quang Minh thị xã Chơn Thành để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc thị xã Chơn Thành).

Đồng thời, để đảm bảo tiêu chí về phường, trong phương án sắp xếp dự kiến, thị xã Bình Long: Nâng cấp xã Thanh Bình (xã thuộc diện phải sắp xếp), thị trấn Tân Khai (hiện đang là đô thị loại V và dự kiến sẽ đặt trung tâm hành chính, nên phải được nâng cấp lên phường cùng với đề án sắp xếp) lên phường và định hướng đến năm 2030 dự kiến nâng cấp xã Tân Hưng, xã Thanh An, xã Thanh Phú lên cấp phường. Đối với thị xã Chơn Thành: Định hướng đến năm 2030 dự kiến sẽ nâng cấp xã Đồng Nơ, xã Minh Lập lên cấp phường.

Như vậy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Phước theo nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội sẽ ổn định xã hội, tạo không gian phát triển mới với tư duy và giá trị mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân Bình Phước, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, bản sắc của địa phương, vì mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Yphong
Nguồn bài viết Tại Đây

5/5 - (1 bình chọn)